Chinese geneeskunde en wetenschap
Chinese geneeskunde ervaar het zelf! Regelmatig wordt mij gevraagd of de werking van acupunctuur en Chinese kruiden wetenschappelijk bewezen is? Interessanter vind ik de vraag of een huidig wetenschappelijk onderzoekmodel de basis kan zijn om de oude Chinese geneeskunde te onderzoeken?

Westers onderzoek
In het westen worden bij een onderzoek vaak alle variabelen, zoals leefstijl, weersomstandigheden, stress en emoties, verwijderd. In een klinische omgeving van een laboratorium wordt bijvoorbeeld de werking van een kruid getest op een verkoudheidsvirus. Wanneer men op deze manier een kruid onderzoekt, kan ik u op voorhand vertellen dat het kruid op papier weinig effect zal hebben.

Chinese geneeskunde
Chinese geneeskunde ervaar het zelf! De Chinese geneeskunde kijkt vooral naar de complexe samenhang en samenwerking tussen verschillende delen van het lichaam en die van de omgeving. Als men hetzelfde kruid bij een mens test, waarbij de variabelen wel worden meegenomen, wordt het slagingspercentage veel hoger.
Dit maakt voor mij het werken met acupunctuur en Chinese kruiden heel erg dynamisch. Er wordt gekeken naar het geheel van uw fysieke en emotionele gezondheid van dat moment.

Terugkomend op mijn vraag “of een huidig wetenschappelijk model de basis kan zijn om de oude Chinese geneeskunde te onderzoeken?”, vind ik dat iedereen deze vraag voor zichzelf moet beantwoorden. Mijn positieve ervaring 15 jaar geleden met de Chinese geneeskunde i.v.m. een pijnlijke schouder bracht mij op het pad dat ik nu als therapeut bewandel. Het verdwijnen van de klachten en de veranderingen die ik waarnam spraken voor zich. Wilt u dit ook ervaren?

© 2019 Acupunctuur Ben | franck